Föredrag om AI

Onsdagen den 24 januari hade ett femtiotal medlemmar från Gotlands Tekniska Klubb nöjet att lyssna till Jakub Olczak som föreläste om Artificiell Intelligens, AI. Jakub jobbar idag som ST läkare på Gotland och är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus. I hans CV återfinns även en kandidat i matematik, vilket kan komma till hands i forskning som rör AI.

Ämnet AI är ju på allas läppar dessa tider. Ibland med förhoppning om något gott och ibland med mer tveksam inställning till denna nya teknik. Ett flertal tungviktare inom världens företag, t ex, Bill Gates och Elon Musk, har förklarat att de ser mycket allvarligt på utvecklingen av AI och förutspår mycket stora risker för mänskligheten. Dels genom att AI kan bli ett vapen i händerna på någon galen diktator och dels i framtiden där en mycket utvecklad AI inte behöver människan utan mer ser människan som destruktiv och onödig. Även forskare ansluter till domedagsstämningen kring AI, t ex svenska professorn vid MIT, Max Tegmark. Samtidigt kan AI medföra stora framsteg för samhällets utveckling och medverka till att bland annat utveckla medicinska förmågor, analysera stora mängder data, öka säkerhet i kommunikationer och arbeten i farliga miljöer mm.

Jakub inledde sitt föredrag med att pedagogiskt illustrera varför AI kunnat utvecklas och principerna för denna utveckling. AI handlar förenklat om att åstadkomma intelligenta maskiner med eget lärande. Det kan också beskrivas som att efterlikna mänskliga kognitiva förmågor. Att skapa ny kunskap och förmåga efter mönster och kännetecken i data som programmet hanterar kallas generativ AI.

En grundläggande byggsten för AI är liknelsen med neurala nätverk.  Datorsystems sammankopplade noder har alltså direkt likhet med vår mänskliga hjärnas nervceller. Tillämpningen av principerna för neurala nätverk har med tillkomsten av kraftfullare datorkraft kunnat skapa AI-utvecklingen. Det är mycket stora datamängder som hanteras och förmågan till djupinlärning kräver neurala nätverk i flera lager.

Att skapa lärande system med enorma datamängder är utmanande på flera sätt. Metoden kräver otroliga mängder komplicerade beräkningar för att nå eftersökt utdata. I detta ingår omfattande deriveringar för att korrigera de fel som oundvikligen uppstår. I den snabba utvecklingen av lärande AI-system utvecklas även metoderna av AI självt för programutveckling där optimering till och med sker utanför mänsklig förståelse. Tanken svindlar.

Ett flertal av Jakubs bilder redovisade neurala nätverkets principer och kom sedan in på tillämpningarna inom hälsovården. Helt klart kommer AI att utgöra ett värdefullt beslutsstöd till läkare. Vidare kommer AI i ökad omfattning att medverka till förbättrade mediciner och snabbare framtagning av verksamma läkemedel. Andra områden är robotik och övervakning inom hälsovården samt även applikationer för mental hälsa. Kanske är det inom just hälsovården de flesta positiva utvecklingarna av AI kommer att dominera.

Ett stort och växande problem idag är frågan om vad som är sanning. Alternativa fakta sprids hej vilt, källkritiken är ofta obefintlig, Det är viktigare vem som säger något än vad som faktiskt sägs. Google blir sanning. Med stöd av AI kan felaktiga fakta spridas i stor omfattning på sociala medier. Samtidigt skulle AI kunna användas för att spåra felaktiga fakta. Det blir således en kamp mellan AI, styrt av vilka mål som sätts upp av olika aktörer. Det finns flera etiska komplikationer men också som nämnts stora fördelar.

 

Oaktat av hur utvecklingen av AI går är det en del av vår vardag idag och kommer att öka exponentiellt i omfattning och betydelse för oss. Det kan därför vara klokt att söka följa med i denna utveckling och skaffa sig kunskap i ämnet. Under fliken Arkiv / Länkar återfinns några länkar till mer kunskap.

Slutligen ett stort och varmt tack till Jakub Olczak för ett mycket intressant föredrag!

 

/Kenneth Tillberg

Ordförande Gotlands Tekniska Klubb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.