Framtidens fartyg och sjöfart

  Klubbmöte och föredrag 2022-11-24 i hörsalen, Almedalsbiblioteket Detta intressanta och ständigt aktuella ämne för oss gutar lockade inte mindre än 50 medlemmar. Föredraget bestod i två föredrag, dels Jan-Eric Nilsson som...