Studiebesök Miljö i Roma AB

Tekniska klubben arrangerade ett välbesökt och mycket intressant studiebesök vid Miljö i Roma AB under tisdagen 15 augusti. Närmare 50 personer deltog i mötet och som värd stod Roma Grus VD Magnus Lindby. Han höll en mycket intressant presentation av företaget samt den speciella anläggning för sortering av schaktmassor, som lockade vårt intresse denna dag.

 

Miljö i Roma AB är ett dotterbolag till Roma Grus AB. Miljö i Roma har nyligen avslutat en installation av en stor anläggning för sortering av schaktmassor. Efter sortering tvättas massorna och är färdiga att återanvändas inom främst byggnads- och anläggningsindustrin.

Anläggningen har kostat 56 MSEK i maskininvestering. Därtill kommer investeringar infrastruktur och fundament.

Det finns en handfull liknande anläggningar i Sverige. Detta är den enda anläggningen på Gotland och den har kapacitet att fylla hela Gotlands behov av sortering av schaktmassor.

 

Anläggningen finns i Roma och återbrukar resurser från Sockerbruket, såsom dammar och kanaler. Tidigare använde Sockerbruket området bl.a. till tvätt av betor.

Anläggningen sorterar det tvättade materialet i 9 fraktioner av olika storlekar. Det sorterade stenmaterialet är hårdare än det material, som kommer från lokala bergtäkter och lämpar sig bättre för användning i en rad områden såsom asfalt till vägar. På sikt kan det sorterade stenmaterialet från anläggningen helt eller delvis ersätta material från bergtäkterna. På detta sätt påverkar anläggningen miljön positivt i dubbel bemärkelse. Dels genom att schaktmassorna återbrukas samt att utnyttjandet av bergtäkterna minskar.

 

Anläggningen har en kapacitet att sortera 100 ton schaktmassor/tim. Nu kör två stora hjullastare non-stop från befintliga lagringsplatser inom området till sorteringsanläggningen.  Anläggningen kommer från Irland och beställdes för ca tre år sedan. Den körs vardagar från 07.00 till 18.00 i enlighet med tillståndet från Region Gotland.

/Per Tidwall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.